Hva kan du forvente av din yogainstruktør?


Hva betyr det å være en yogainstruktør? Svarene på dette spørsmålet kan variere veldig. Det kan være en person som har praktisert yoga i flere tiår eller det kan være en person som har testet ut noen yogaklasser og tatt en måneds sertifisering kurs. Begge kan kalle seg yogainstruktør, da det ikke er en beskyttet tittel.

Yoga har blitt enormt populært de siste årene og da har naturlig også interessen for å undervise yoga økt. For mange yogastudioer så er yoga teacher trainings hovedinntekten og for noen studioer blir det viktigere å fylle teacher trainings enn å kvalitetsikre instruktører.

Alle må begynne ett sted og en fersk instruktør betyr absolutt ikke en dårlig instruktør. Nye instruktører er ofte entusiastiske og ivrige på å gjøre en god jobb. Men hva kan vi egentlig forvente av yogainstruktøren vår? Etter å snakket med mange yogainstruktører gjennom årene er det mye av det samme som kommer opp.

Ærlighet

Det første, og viktigste, er at man skal kunne forvente at instruktøren er ærlig. Det kan høres rart, eller helt selvfølgelig ut, men som yogainstruktør så får man ofte spørsmål som man ikke har bakgrunn, faglig kompetanse eller erfaring nok til å gi et verdifullt svar på.

Spørsmålene som elever stiller varierer stort fra fysiske plager, 20 år gamle skader, til psykologiske og sosiale problemer. De fleste yogainstruktører har ikke den utdanningen eller bakgrunnen til å gi diagnoser verken på fysiske eller mentale problemer, eller til å gi veiledning i store livs valg.

Det som gjør denne situasjonen alvorlig er at mange tror at dette er noe alle yogainstruktører skal kunne hjelpe med, men enda verre så kanskje nyutdannede instruktører føler at de burde kunne gi svar på alt av spørsmål som kommer! Det fører til at man da kanskje gir uærlige svar istedenfor å si det riktige; "Jeg vet ikke!". Disse tre ordene skal man aldri være flau over å si, men heller være stolt over at man har såpass innsikt til å se sine begrensninger.

Som elever så må vi ikke forvente at yogainstruktøren vår skal fungere som lege, lifecoach eller psykolog, men vi skal forvente at instruktøren skal være ærlig med hva de faktisk kan hjelpe med.

 

 

Tilgjengelighet

Når kan man forvente at yogainstruktøren skal være tilgjengelig? De fleste instruktører får betalt for timene de holder og er der gjerne både litt før og etter timen for å være der for sine elever om det skulle være spørsmål rundt timen. Men det er overraskende vanlig at instruktører opplever at de blir kontaktet både på mail, meldinger, via facebook, sms og telefon av elever i fritiden. Det kan dreie seg om tips til yogaferier, hvilken teacher training man skal ta, eller lange personlige mail hvor man ønsker ett utdypet og innsiktfullt svar fra instruktøren.

Man tenker kanskje at det er jo bare hyggelig og at er man yogainstruktør så må man kunne sette av femten minutter til å hjelpe? Hva eleven ikke tenker på, er at for han/henne så er det ofte bare en instruktør, men fra instruktøren sitt perspektiv så kan det være alt fra titalls til hundretalls elever! Så om denne ene instruktøren skal svare utfyllende på alle henvendelsene til elevene så har snart ikke instruktøren så mye fritid igjen.

Kan du forvente at din yoga instruktør skal ta av sin fritid til å svare på slike henvendelser? Personlig er jeg av den mening at yogapraksisen i seg selv skal hjelpe deg å bli mer selvstendig å finne svarene selv isteden for å søke eller kopiere fra noen som er på sin egen vei. Noen andre vet sjelden bedre enn deg selv hva som er best for deg når det kommer til livs valg, og yogaen hjelper oss nærmere de svarene vi kanskje leter etter hos andre.

Egenpraksis

En annen trend som er voksende er at mange slutter å praktisere yoga jevnlig etter at de har fullført en teacher training. Det er en urovekkende trend, da det er tiden man bruker på matta gjerne da fortsatt med en erfaren lærer som gjør at man videreutvikler seg både i yogapraksisen og som instruktør. Forståelsen for selve praksisen og øvelsene blir dypere for hver time man legger i yogapraksisen. Uten erfaring av praksisen og forståelsen av prosessen som det er å praktisere yoga, hva er det man da egentlig lærer ut?

Jeg synes man burde kunne forvente at instruktøren praktiserer yoga selv regelmessig, sånn at man vet at instruktøren lærer bort av egen erfaring og selv har troen på at praksisen er verdifull nok til å sette av tid til. Jeg tenker slik; hvis instruktøren ikke praktiserer yoga selv så tror de ikke helt på det de prøver å lære ut, og blir derfor ikke helt genuine.Vær forberedt på at det ikke er instruktøren som skal finne deg, men det er opp til deg å finne en instruktør som passer deg. Det kan også være greit å huske at yogainstruktører ikke kommer i ferdige pakker hvor alle kan tilby det samme men har både forskjellig erfaringsnivå og forskjellig fokus i undervisningen.

Alt i alt så er det opp til hver enkelt instruktør hva man velger å tilby, men man kan og burde selv gjøre research for å finne en instruktør som passer til ens egne forventninger og behov.

Yoga kommer i mange former og variasjoner og det gjør instruktører også, så det er vel viktig å være kritisk men samtidig ha ett åpent sinn til forskjellene som finnes der ute:)